Технологии за растителна защита

В този раздел фирма "Йонайко" ще Ви представи технологии за растителна защита по култури. Представените технологии са с ориентировъчен и препоръчителен характер и нямат претенция за изчерпателност. При покупка от нас на продукти за растителна защита, на всеки клиент ще бъде дадена подробна и високо квалифицирана информация за приложението на всеки закупен продукт, както и ще бъде изработена технологична карта за приложението му, отчитайки спецификата на производство на дадената селскостопанска култура в съответното стопанство.

Не се колебайте да потърсите нашите специалисти!

Ще получите пълна информация за всеки отделен продукт, включително за цени и търговски отстъпки!

Очакваме Ви!

 

Рапица

Царевица
Слънчоглед
Домат
Пшеница
Лозя Картоф Тютюн Ябълка