Слънчоглед
Сив царевичен хоботник Моспилан 20 С, Актара 25ВГ
 

Едногодишни житни и някои широколистни плевели

Стомп Нов 330ЕК, УИНГ П

Гоал 2Е, Пулсар, Гардоприм Плюс Голд


Едногодишни житни плевели

Тарга Супер 5 ЕК, Стратус Ултра


Многогодишни житни плевели Тарга Супер 5 ЕК, Стратус Ултра

Широколистни плевели

Пледж 50 ВП/ССПП и 2-4 лист/, Стоми Нов 330ЕК

Третиране на семена:

Хоботници, телени червеи

Почвени патогени

Тирам 80 ВГ

фунгицид - Пиктор СК

(склеротиния, фома, фомоисис, сиво гниене)

Сланчоглед