Тютюн
Тютюн - разсадопроизводство
Черно кореново гниене и сечене
Топсин М 70 ВП, Витра 50 ВП

Мана
Дитан М 45

Листни въшки, Трипс по тютюна

Моспилан 20 СП, Актара 25ВГ

Фюри 10 ЕК, Нуреле Д


Житни и широколистни плевели Стратус Ултра (Фокус Ултра)

Тютюн - на полето
Брашнеста мана
Топсин М 70 ВП

Мана Дитан М 45, Витра 50 ВП

Див огън
Фунгуран ОН 50 ВП

Листни въшки

Моспилан 20 СП, Талстар 10 ЕК, Актара 25ВГ

Фюри 10 ЕК, Нуреле Д


Трипс

Моспилан 20 СП, Актара 25ВГ

Фюри 10 ЕК, Нуреле Д


Нощенки Талстар 10 ЕК, Нуреле Д

Житни и широколистни плевели
Стомп Нов 330ЕК

Житни плевели
Тарга Супер 5 ЕК, Стратус Ултра