Услуги

Предагаме на Вашето внимание услугите, които извършва отдел ДДД /"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация"/ и търговски отдел:

  1. Дезинфекция - предлагаме следните дезинфекционни препарати: Клодан Д, препарати, за миене и поддържане на хигиена в офиси, хранителни магазини, ресторанти, предприятия, детски градини, в дома и др;
  2. Дезинсекция - ежемесечен контрол на вредни насекоми, преносители на инфекциозни заболявания - летящи /мухи, комари и др./, пълзящи /хлебарки, бълхи, дървеници, мравки и др./. Работим с ефикасни препарати - Фендона, Мастър 25 МЕ/КС, Виктор гел, Айкън, Бандит, и др., одобрени от МЗ;
  3. Дезакаризация - обработка на тревни площи срещу кърлежи;
  4. Дератизация - ежемесечен контрол на гризачи /мишки и плъхове/, носители на инфекции, вредители на селскостопанско и др. имущество. Използваме препаратите: Сторм. Норат П, Вертокс, Факорат, Дират, Родекил и др. одобрени от МЗ;
  5. Фумигации - обгазяване на празни помещения, складове, мелници, оранжерийни почви, селскостопанска продукция и др;
  6. Изкупуване и реализация на селско-стопанска продукция, бонуси за големи количества;
  7. Предоставяне на агротехнически консултации и съвети, включително подготовка и изготвяне на технологични карти за производство на селско-стопанска продукция;

Дружеството сключва договори за годишен абонамент и извършва еднократни обработки. Осъществява системно наблюдение, контрол върху числеността на нежелани акари, насекоми и гризачи и консултации за санитарно-хигиенните мерки в обекта. Подготовка на документи за сертифициране в съгласие с изискванията по добрите производствени практики и европейските стандарти.

Фирма"ЙОНАИКО" е член на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕСТ КОНТРОЛ и Европейската Асоциация по Пест Контрол /СЕРА/. В отдела работят квалифицирани специалисти, притежаващи всички необходими документи, съгласно Наредба № 112/13.10.2006 т., която регламентира дезинсекцията и дератизацията

"ЙОНАЙКО" ООД извършва дезинсекция и дератизация в МП "Затвора", "Загорка" АД, Държанен Архив ТД- гр. Стара Загора, "Хлебопроизводство"- гр. Казанлък, фурни "Бакери"; "Загария" АД, предприятия за замразени плодове и зеленчуци, ."АБТ" ООД-гр. София, цех за ядки на "Иванов" ЕООД, Център по Спешна Медицинска Помощ, цехове за сладки "Захара" ООД, магазини за хранителни стоки "Самара" и др. Работим със съвременна техника и се стремим към Висок стандарт на услугите, зацазване здравето на хората и екологичен баланс в природата.