Семена

Фирма "Йонайко" предлага качествени семена на "Еуралис", "Синджента", "Пионер"

Общи препоръки към земеделските производители:

Подберете внимателно хибрида според групата по зрялост, в зависимост от климатичните тенденции във вашия район. Така растението може да попадне при по-благоприятни климатични условия за съответната фенофаза от развитие.

За да разпределите риска и да избегнете загубите на реколта при екстремални условия - използваите хибриди с различен вегетационен период и различна дата на сеитба - в зависимост от агрометереологичната прогноза. Освен това ще осигурите равномерно натоварване на техниката при сеитба и прибиране.

Ранната сеитба предполага и ранно прибиране на реколтата. Така отпада необходимостта от сушене. Освободените площи могат да бъдат своевременно подготвени за следваща (зимна) култура.

Следвайте препоръките ни за гъстота и дълбочина на сеитба. Не забравяйте, че при неблагоприятна прогноза(при суша) за стопанската година трябва да увеличите с 2-3 см дълбочината на сеитба и да редуцирате гъстотата на посева с 10%.

Не забравяйте, че Вашият успех е и в пряка зависимост от правилно и своевременно проведената борба с плевелите и неприятелите(телени червеи, хоботници и видовете нощенки). За съвет относно опазването на вашите посеви се обръщайте към агрономите ни.

Застраховайте посевите си!

 

   

 

Сорго