Програма за долистно подхранване на слънчоглед

Свалете в PDF

 

plod-vit

Основа на подхранването-течен тор ПЛОД-ВИТ МАСЛОДАЙНИ


Тази ПРОГРАМА ЗА ПОДХРАНВАНЕТО НА СЛЪНЧОГЛЕД се препоръчва навсякаде, където съдържанието на микроелементи в почвата и усво-яемостта им от растенията е на средно или високо ниво, а климатичните условия са благоприятни за развитието на слънчоглед.

Основа на програмата е течен микроеле-ментен тор ПЛОД-ВИТ МАСЛОДАЙНИ, който снабдява растенията с микроелементи в съотношения отговарящи на потребностите на маслодайните растения, както и с магнезий и азот които подобряват усвояемостта на микроелементите. Торът съдържа иновационната формула СНААТ, която действа биостимулира-що и увеличава усвояемостта на хранителните съставки - подобрява здравето, устойчивостта от стреса, ефективно подхранва и има положително въздействие за развитието и добива.

При земеделските опити през сезона 2008/2009 в местността Горно Ботево (област Хасково), програмата Intermag даде растеж на добива от 250-300 кг/дка до 450-520 кг/дка.

При отглеждане на слънчоглед е необходимо доставяне на растенията на микроелементи сред които особено положително значение има бор доставен с тора ПЛОД-ВИТ БОР и цинк доставен с тора INTERMAG ХЕЛАТ Zn-14.

slancho-borПЛОД-ВИТ БОР гарантира доставяне на бора в лесно усвояема форма, а в следствие на това правилен растеж и развитие на растенията, а особено на генеративните органи, оказва благоприятно влияние върху опрашване и оплождане, гарантира правилно транспортиране и групиране на въглехидратите в растенията, води до увеличаване на броя на семките.

INTERMAG ХЕЛАТ Zn-14 гарантира снабдяване на растенията с напълно усвояем цинк. Цинкът има значителна роля при образувание на хормоните на растежа, влияе върху клетъчното деление а особено в кореновите клетки а недостигът му понижава броя на хлоропластите. Цинкът интензифицира процеса на фотосинтезата, както и също гарантира правилния растеж и развитието на растенията, понеже участва в синтеза на хормоните на растежа (ауксини).

 

СЛЪНЧОГЛЕД - ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ - схема

Дозите на торовете за 1 декар. Препоръчвана доза на полезната течност 20-30 литра на декар (пръскане с дребни капчици) или 5-20 литра на декар (пръскане с много дребни капчици или аерозол по метода на пръскане LV).

Условия за извършване на процедурите за листното подхранване: влажност на въздуха 50-80%, температура на въздуха по-ниска от 25°С,

температура на разтвора не по-ниска от 12°С, при отсъствие на силен вятър, при слабо слънце или облачно време. Разтворите трябва да се подготвят непосредствено преди употребата им.

GROWON

АКТИВАТОР - увеличава устойчивостта от ниските температури. Доставя фосфор най-бързо усвояем от растенията. Стимулира развитие на слънчогледовите пити и добре оформяне на семената.

OPTYSIL

АКТИВАТОР - увеличава устойчивостта от факторите довеждащи до стрес. Стимулира усвояването на фосфора. Активира естествените механизми за издържливостта на растенията.

TYTANIT

ТОР С БИОСТИМУЛИРАЩО ДЕЙСТВИЕ - активира метаболични процеси, интензифицира усвояването на хранителните съставки. Стимулира опрашване, заплождане и завързване на семената. Увеличава устойчивостта на растенията от стреса.

 

ТОРОВЕ

общ N

N-NO3

N-NH4

N-NH2

P205

K2O

СаО

MgO

SiO2

SO3

В

Со

Сu

Fe

Мn

Мо

Zn

Ti

обогатени

ПЛОД-ВИТ БОР

50

   

50

           

150,0

               

ПЛОД-ВИТ ФОСФОР

70

   

70

500

                           

INTERMAG ХЕЛАТ Zn-14

                               

140,0

   

ПЛОД-ВИТ

МАСЛОДАЙНИ

186

   

186

     

31

 

31

6,2

 

1,2

6,2

6,2

0,06

6,2

0,37

формула СНААТ

ПЛОД-ВИТ KALI

110

85

 

25

120

380

 

1

 

11

0,3

0,01

0,3

1,5

0,7

0,02

0,7

0,01

 

формула СНААТ

 

 

ПЛОД-ВИТ NITRO

310

   

310

120

100

 

1

 

21

0,3

0,01

0,3

1,5

0,7

0,02

0,7

0,01

ПЛОД-ВИТ OPTY

200

32

15

153

200

200

 

1

 

11

0,3

0,01

0,3

1,5

0,7

0,02

0,7

0,01

ПЛОД-ВИТ PHOSPHO

110

 

92

18

530

50

 

1

 

8

0,3

0,01

0,3

1,5

0,7

0,02

0,7

0,01

   

 

ФАСТЕР

Съдържа вещества повърхностно активни позволяващи правилно нанасяне, покриване и задържане на слоя на полезната течност върху растенията.

ПРОАКВА

Съдържа вещества, които подобряват физико-химичните свойства на водата и увеличават ефективността от листните процедури.

 

funflower-shema 

В зависимост от индивидуа/ ните нужди за определен сорт и условия за отглеждането, програмата може да се модифицира в отделните фази на развитие. Съветниците на INTERMAG са готови да помагат в диагностиката за хранителните нужди на растенията и подбора на съответните торове.

За всичките извънкоренови процедури препоръчваме препарати от: ПРОАКВА- подобрява физико-химични свойства на водата, както и аджувант ФАСТЕР, чрез които се увеличава възможността за съвместно използване на агрохимикалите както и ефективността на използваните листни торове и препаратите за защита на растенията.