Програма за долистно подхранване на царевица

Свалете в PDF

Основа на подхранването-течен тор ПЛОД-ВИТ ЦАРЕВИЦА

corn-plod-vitТази ПРОГРАМА ЗА ПОДХРАНВАНЕТО НА ЦАРЕВИЦА се препоръчва навсякаде, където съдържанието на микроелементи в почвата и усвояемостта им от растенията е на средно или високо ниво, а климатичните условия са благоприятни за развитието на царевицата.

Основа на програмата е течен микроеле-ментен тор ПЛОД-ВИТ ЦАРЕВИЦА, който снабдява растенията с микроелементи в съотношения отговарящи на потребностите на царевицата, както и с магнезий и азот които подобряват усвояемостта на микроелементите. Торът съдържа инова-ционна формула СНААТ, която действа би-остимулиращо и увеличава усвояемостта на хранителните съставки - подобрява, устойчивостта от стреса, ефективно подхранва и има положително въздействие за развитието и добива.

Използването на програмата '(също и процедурата във фазата на 4-6 лист - период на интензивния растеж на кореновата система и листата както и начало на диференцияция на завързвания на кочаните) гарантира комплексно снабдяване на растенията с хранителните съставки, в това число и с лесно усвояем фосфор, магнезий както и микроелементите, а особено бор и цинк (ПЛОД-ВИТ БОР и INTERMAG ХЕЛАТ Zn-14).

INTERMAG ХЕЛАТ Zn-14 гарантира снабдяване на растенията с напълно усвояем цинк. Цинкът има значителна роля при образувание на хормоните на растежа, влияе върху клетъчното деление а особено в кореновите клетки а недостигът му понижава броя на хлоропластите. Цинкът интензифицира процеса на фотосинтезата, както и също гарантира правилния растеж и развитието на растенията, понеже участва в синтеза на хормоните на растежа (ауксини).

Продукти препоръчвани в програмите за листното подхранване на царевица

GROWON

АКТИВАТОР - приложение на технология INT както и органична форма на фосфора подсигурява най-бързо усвояване на фосфора от растенията. Увеличава устойчивостта от ниските температури. Оказва благоприятно влияние върху развитието и възстановяването на кореновата система. Подобрява големината и качеството на добива.

OPTYSIL

АКТИВАТОР - увеличава устойчивостта от факторите довеждащи до стрес. Стимулира усвояването и използването на фосфора. Активира естествените механизми за издържливостта на растенията.

TYTANIT

ТОР С БИОСТИМУЛИРАЩО ДЕЙСТВИЕ - увеличава скоростта на метаболичните преобразувания. Интензифицира усвояването на хранителните съставки. Стимулира завързването на зърната и развитието на кочана. Увеличава устойчивостта от неблагоприятни условия за отглеждане.

 

 

ТОРОВЕ

Съдържание на хранителни елементи [г/л или г/кг]

общ N

N-NO3

N-NH4

N-NH2

P2О5

К2О

CaO

MgO

SiO2

SO3

B

Со

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Ti

обогатени

ПЛОД-ВИТ БОР

50

   

50

           

150,0

               

ПЛОД-ВИТ ФОСФОР

70

   

70

500

                           

INTERMAG ХЕЛАТ Zn-14

                               

140,0

   

ПЛОД-ВИТ ФОСФОР-ЦИНК

130

   

130

500

                     

30

   

ПЛОД-ВИТ МОЛИБДЕН

                             

33,0

     

ПЛОД-ВИТ ЦАРЕВИЦА

195

   

195

     

26

 

54,6

5,2

 

7,8

9,1

9,1

0,065

14,3

0,26

формула CHAAT

ПЛОД-ВИТ KALI

110

85

 

25

120

380

 

1

 

11

0,3

0,01

0,3

1,5

0,7

0,02

0,7

0,01

формула CHAAT

 

 

 

ПЛОД-ВИТ NITRO

310

   

310

120

100

 

1

 

21

0,3

0,01

0,3

1,5

0,7

0,02

0,7

0,01

ПЛОД-ВИТ OPTY

200

32

15

153

200

200

 

1

 

11

0,3

0,01

0,3

1,5

0,7

0,02

0,7

0,01

ПЛОД-ВИТ PHOSPHO

110

 

92

18

530

50

 

1

 

8

0,3

0,01

0,3

1,5

0,7

0,02

0,7

0,01

магнезиев сулфат

             

160

 

320

                 

 

ФАСТЕР

Съдържа вещества повърхностно активни позволяващи правилно нанасяне, покриване и задържане на слоя на полезната течност върху растенията.

ПРОАКВА

Съдържа вещества, които подобряват физико-химичните свойства на водата и увеличават ефективността от листните процедури.

 

ЦАРЕВИЦА - ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ - схема

Дозите на торовете за 1 декар. Препоръчвана доза на полезната течност 20-30 литра на декар (пръскане с дребни капчици) или 5-20 литра на декар (пръскане с много дребни капчици или аерозол по метода на пръскане LV).

Условия за извършване на процедурите за листното подхранване: влажност на въздуха 50-80%, температура на въздуха по-ниска от 25°С, температура на разтвора не по-ниска от 12°С, при отсъствие на силен вятър, при слабо слънце или облачно време. Разтворите трябва да се подготвят непосредствено преди употребата им.

 carevitsa2-shema

В зависимост от индивидуалните нужди за определен сорт и условия за отглеждането, програмата може да се модифицира в отделните фази на развитие. Съветниците на INTERMAG са готови да помагат в диагностиката за хранителните нужди на растенията и подбора на съответните торове.

За всичките извънкоренови процедури препоръчваме препарати от: ПРОАКВА - подобрява физико-химични свойства на водата, както и аджувант ФАСТЕР, чрез които се увеличава възможността за съвместно използване на агрохимикалите както и ефективността на използваните листни торове и препаратите за защита на растенията.