СОРТ РАНОЗРЕЛОСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕВНА НОРМА
ИНДЖЕНИО РАНЕН ХЛЕБНА ПШЕНИЦА; ВИСОК И СТАБИЛЕН ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ; ПЛАСТИЧЕН; ВИСОКИ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 450 кълн. сем./м2
БОЛОНЯ РАНЕН ХЛЕБНА ПШЕНИЦА; ОТЛИЧЕН БАЛАНС МЕЖДУ ВИСОКИ ДОБИВИ И ВИСОКИ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ; УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ 450-500 кълн. сем./м2
МОЙСОН СРЕДНО РАНЕН ХЛЕБНА ПШЕНИЦА; ВИСОКДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ПРИ ИНТЕНЗИВНА ТЕХНОЛОГИЯ; ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ 450 кълн. сем. сем./м2
ИЛИКО СРЕДНО РАНЕН СТАБИЛНИ ВИСОКИ ДОБИВИ; ПОВИШЕНА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ; ЕКСТЕНЗИВЕН 450-500 кълн. сем./м2
СОРТ РАНОЗРЕЛОСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕВНА НОРМА
СОФРУ МНОГО РАНЕН ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА; ОСИЛЕСТ СОРТ; ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ БЕДНИ ПОЧВИ, ОТЛИЧНА ПРИСПОСОБИМОСТ; НИСКИ РАСТЕНИЯ; СИЛЕН ВОСЪЧЕН НАЛЕП 500-550 кълн. сем. /м2
СОБЕЛ РАНЕН ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА; БЕЗОСИЛЕСТ СОРТ; СТАБИЛЕН И ПЛАСТИЧЕН; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ЗАСУШАВАНЕ; МНОГО ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ; СИЛЕН ВОСЪЧЕН НАЛЕП 500-550 кълн. сем. /м2
СОРТ РАНОЗРЕЛОСТ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕИТБЕНА НОРМА
ЕКЗОТИК РАНЕН

Биологични и агрономически особености

 • Осилест сорт
 • Висок хектолитър
 • Едро зърно
 • Отлично съдържание на протеин

Стопанска оценка

ЗАСЯВАНЕ: Последната седмица на септември. Октомври

ХЕРБИЦИДИ: Толерантен към Chlortoluron

ФУНГИЦИДИ: Особено внимание към Кафява ръждa и Септориоза (Septoria spp.)

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ: При залагане на високи добив (>7м/ха) и/или при торене с високи дози азот, се препоръчва използването на растежни регулатори.

Толерантност на болести
*Включително на инфекциозен фон

Брашнеста мана: Много добрa
Кафява ръжда:  Добрa
Жълта ръжда: Много добрa
Септориоза: Добрa

350 семена/м2
БАСМАТИ СРЕДНО РАНЕН

Биологични и агрономически особености

 • Зимен сорт хлебна пшеница
 • Средно ранен сорт
 • Осилест сорт
 • Нисък хабитус
 • Едри зърна
 • Висок добивен потенциал

Стопанска оценка

ЗАСЯВАНЕ: Последната седмица на септември и началото на октомври.

ХЕРБИЦИДИ: Чувствителен към Chlortoluron

ФУНГИЦИДИ: Много добра устойчивост на болести

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ: При залагане на високи добиви (> 7м/ха) и/или при торене с високи дози азот, се препоръчва използването на растежни регулатори.

БРАТЕНЕ: Силно изразено

Толерантност на болести
*Включително на инфекциозен фон

Брашнеста мана: Добра
Кафява ръжда:  Много добра
Жълта ръжда: Много добра
Септориоза: Много добро

 350 семена/м2
СОЛЕХИО СРЕДНО РАНЕН

Биологични и агрономически особености

 • Зимен сорт хлебна пшеница
 • Средно ранен сорт
 • Осилест сорт
 • Средно висок хабитус
 • Едри зърна
 • Висок добивен потенциал

Стопанска оценка

ЗАСЯВАНЕ: Последната седмица на септември и началото на октомври.

ХЕРБИЦИДИ: Толерантен към Chlortoluron

ФУНГИЦИДИ: Много добра устойчивост на болести

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ: При залагане на високи добиви (> 7м/ха) и/или при торене с високи дози азот, се препоръчва използването на растежни регулатори.

БРАТЕНЕ: Силно изразено

Толерантност на болести
*Включително на инфекциозен фон

Брашнеста мана: Добра
Кафява ръжда:  Добра
Жълта ръжда: Много добра
Септориоза: Много добрa

 
СОРТ РАНОЗРЕЛОСТ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕИТБЕНА НОРМА
АНАПУРНА РАНЕН

Биологични и агрономически особености

 • Осилест сорт

 • Узрява рано (2 - 3 дни по-късно от Авеню)
 • Ниски растения (60 - 80 см)
 • Класове със средна дължина
 • Листната маса е редуцирана, листата са къси еректоидни с много добре изразен восъчен налеп
 • Зърната са със средна големина и средно абсолютно тегло, хектолитровото тегло е високо - 76 - 80 кг
 • Сортът е високо толерантен на полягане, оронване на зърната от класа и покълнване на зърната върху класовете
 • Добра зимоустойчивост

Стопанска оценка

Анапурна е нов високо продуктивен сорт съчетаващ ранозрелостс много добри хлебопекарни качества, което го прави особено атрактивен. Стабилността в представянето е на много добро ниво. Сигурността на добива се подпомага от високата устойчивост на полягане, оронване на класа и заболявания. Анапурна има редуцирана листна маса и оставя много малко растителни остатъци след жътва, което е от огромно значение за идващата в сеитбооборота зимнс рапица. Сортът показва отлични резултати при интензивни условия на отглеждане и реагира положително на завишени торови норми без да поляга. За постигане на максимални резултати, е препоръчително избягването на много късни сеитби. Подходящ за широко райониране.

Толерантност на болести
*Включително на инфекциозен фон

Брашнеста мана: Добрa
Кафява ръжда:  Добрa
Жълта ръжда: Много добрa
Септориоза: Добрa

 550 семена/м2
АВЕНЮ РАНЕН

Биологични и агрономически особености

 • Безосилест сорт
 • Узрява рано (Енола: -1 ден)
 • Ниски растения (около 70 см)
 • Класове със средна плътност и дължина
 • Зърната са средно едри до едри, със средно до високо абсолютно тегло и хектолитрова маса около 74 - 78 кг
 • Редуциран брой къси, тесни листа със силно изразен восъчен налеп
 • Много добра толерантност на полягане и оронване на класа
 • Много добра зимоустойчивост

Стопанска оценка

Авеню е сорт с ранно узряване, успяващ да избегне в много голяма степен летните суховеи. Оползотворява по най-добрия начин заложения висок потенциал за добив и се представя на отлично ниво и в северна, и в южна България. Като интензивен сорт Авеню изисква балансирано торене. Той е нискостъблен, с редуцирана листна маса и понася добре увеличени норми азот без да поляга. Авеню е ранен, оставя много малко растителни остатъци за последващата култура и е особено подходящ предшественик за зимната рапица. Не е чувствителен на основните заболявания по пшеницата. Подходящ за отглеждане в цялата страна и за региони с по-голяма надморска височина. За постигане на максимални резултати, е препоръчително избягването на много късни сеитби.

Толерантност на болести
*Включително на инфекциозен фон

Брашнеста мана: Много добрa
Кафява ръжда:  Много добрa
Жълта ръжда: Много добрa
Септориоза: Добрa

 550 семена/м2

С посещаването на този сайт приемате използването на "бисквитки", за да ви предложим най-добрите възможни услуги.