ХИБРИД ФАО РАНOЗРЕЛOСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА
ГЪСТОТА
Р8523
AQUAmax
260 РАНЕН СИГУРНИ ДОБИВИ ПРИ ЗАСУШАВАНЕ ВЪВ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ВЕГЕТАЦИЯТА; ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА НЕПОЛИВНИ: 6500 Р/ДKA
ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКА
Р8745 280 СРЕДНО
РАНЕН
ЗДРАВА КОРЕНОВА СИСТЕМА; ВИСОКА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЦВЕТНА ГЛАВНЯ; ЗА РАЙОНИ С ПО-ГОЛЯМА НАДМОРСКА ВИСОЧИНА НЕПОЛИВНИ: 6500 Р/ДKA 
ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКА
Р8816 300 СРЕДНО
РАНЕН
ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ; СИГУРЕН ДОБИВ ПРИ ЗАСУШАВАНЕ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ; ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА НЕПОЛИВНИ: 6500 Р/ДKA 
ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКА
Р8567 310 СРЕДНО
РАНЕН
ЗА РАЙОНИ СЪС СИЛНО ИЗРАЗЕНО ЗАСУШАВАНЕ В ПЕРИОДА НА ЦЪФТЕЖ НЕПОЛИВНИ: 6400 Р/ДKA
ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКА
Р9175
AQUAmax
330 СРЕДНО
РАНЕН
ПОДХОДЯЩ ЗА ВСИЧКИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА ПРИ СУША И ОПТИМАЛЕН ВОДЕН РЕЖИМ НЕПОЛИВНИ: 6500 Р/ДKA
ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКА
Р9400 350 СРЕДНО
РАНЕН
ПОДХОДЯЩ ПРИ РАННА СЕИТБА И ЗА ПРЕДШЕСТВЕНИК НА ЗИМНИ ЖИТНИ КУЛТУРИ; ДОБЪР ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ НЕПОЛИВНИ: 6300 Р/Д
ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКА
Р9578 3,60 СРЕДНО
РАНЕН
ПОДХОДЯЩ ЗА ПОЛЕТА С ИЗРАЗЕН ВОДЕН ДЕФИЦИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕГЕТАЦИЯТА НЕПОЛИВНИ- 6300 Р/ДKA
ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКA
Р9241
AQUAmax
370 СРЕДНО
РАНЕН
ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА ВЪВ ВСИЧКИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА; МАКСИМАЛНИ ДОБИВИ НЕПОЛИВНИ: 6500 Р/ДKA
ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКA
Р9486
AQUAmax
380 СРЕДНО
РАНЕН
ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ; УСТОЙЧИВ НА БОЛЕСТИ; ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО НЕПОЛИВНИ: 6400 Р/ДKA 
ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДKA 
Р9528 380 СРЕДНО
РАНЕН
СУХОУСТОЙЧИВ, ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА; ДОБЪР ПРЕДШЕСТВЕНИК ЗА ЕСЕННИЦИ; ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ НЕПОЛИВНИ: 6300 Р/ДKA 
ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДКA
Р9537 390 СРЕДНО
РАНЕН
ВИСОКОДОБИВЕН ХИБРИД, ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА; ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО И СИЛАЖ ВТОРА КУЛТУРА НЕПОЛИВНИ: 6400 Р/ДKA 
ПОЛИВНИ: 8900 Р/ДKA 
P9606 390 СРЕДНО
РАНЕН
ХИБРИД ЗА ЗЪРНО С ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ; ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ; ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА НЕПОЛИВНИ: 6300 Р/ДKA
ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДKA
Р9721 410 СРЕДНО
РАНЕН
ВИСОКОДОБИВЕН ХИБРИД С РАННО РАЗВИТИЕ, КОЕТО ГО ПРАВИ ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА; ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ НЕПОЛИВНИ: 6300 Р/ДKA 
ПОЛИВНИ: 8800 Р/ДKA
PR37N01 420 СРЕДНО
РАНЕН
ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ЗАСУШАВАНЕ; УСТОЙЧИВ НА ЛИСТЕН ПРИГОР, ФУЗАРИУМ И ЦВЕТНА ГЛАВНЯ; СТАБИЛНИ ДОБИВИ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ НЕПОЛИВНИ: 6100 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8500 Р/ДКА
P9900 420 СРЕДНО
РАНЕН
УСТОЙЧИВ НА СТРЕС ПРИ ПОНИКВАНЕ; ЗА РАЙОНИ С ТРАЙНО ЗАСУШАВАНЕ В ПЕРИОДА НА НАЛИВАН Е НА ЗЪРНОТО; ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ НЕПОЛИВНИ: 6300 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8600 Р/ДКА
PR37F73 430 СРЕДНО
РАНЕН
ШИРОКО АДАПТИВЕН ХИБРИД КЪМ УСЛОВИЯТА НА.СРЕДАТА; ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЕТАНОЛ; МАКСИМАЛНИ ДОБИВИ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ НЕПОЛИВНИ: 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8500 Р/ДКА
P9915 430 СРЕДНО
РАНЕН
МНОГО ДОБРА СУХОУСТОЙЧИВОСТ; МАКСИМАЛНИ ДОБИВИ ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ НЕПОЛИВНИ: 6100 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8700 Р/ДКА
P9903
AQUAmax
430 СРЕДНО
РАНЕН
ЗА МАКСИМАЛНИ ДОБИВИ ПРИ СУХИ И ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ; ПОДХОДЯЩ ЗА РАЙОНИ СЪС СИЛНО ИЗРАЗЕН ВОДЕН ДЕФИЦИТ НЕПОЛИВНИ: 6300 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8900 Р/ДКА
P9911
AQUAmax
435 СРЕДНО
РАНЕН
МНОГО ДОБРЕ АДАПТИРАН КЪМ СУША; ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ НЕЗАВИСИМО ОТ МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ; ИЗИСКВА ДОСТАТЪЧНО АЗОТНО ТОРЕНЕ В БАЛАНС С ОСТАНАЛИТЕ ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НЕПОЛИВНИ: 6100 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8700 Р/ДКА
P0023
AQUAmax
450 СРЕДНО КЪСЕН ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ; ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ; НИСКА ВЛАГА ПРИ ЖЪТВА НЕПОЛИВНИ: 6100 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8700 Р/ДКА
PR36V52 450 СРЕДНО КЪСЕН ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ; ОТЛ ИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ; СИГУРЕН ДОБИВ ПРИ ВОДЕН ДЕФИЦИТ В НАЧАЛО НА ВЕГЕТАЦИЯ НЕПОЛИВНИ: 5900 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8500 Р/ДКА
P0105 470 СРЕДНО КЪСЕН ЗА МАКСИМАЛЕН ДОБИВ ПРИ ИНТЕНЗИВНО ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО; ПОДХОДЯЩ И ЗАСИЛАЖ ПРИ ПОВИШАВАНЕ НА ПОСЕВНАТА НОРМА С15% НЕПОЛИВНИ: 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8600 Р/ДКА
P0216
AQUAmax
480 СРЕДНО КЪСЕН ХИБРИД С ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЗАСУШЛИВИ И ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ; ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ, ЗЪРНО И СИЛАЖ НЕПОЛИВНИ: 6100 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8700 Р/ДКА
P0412
AQUAmax
510 СРЕДНО КЪСЕН ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА; ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪРНО ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ И НА СИЛАЖ ПРИ ПОЛИВНИ; ОТЛИЧАВА СЕ С РЕКОРДНИ ДОБИВИ НЕПОЛИВНИ: 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8700 Р/ДКА
PR35F38 520 СРЕДНО КЪСЕН УСТОЙЧИВ НА СТРЕС ПРИ ПОНИКВАНЕ; ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА МНОГО РАННА СЕИТБА В РАЙОНИ СЪС ЗАСУШАВАНЕ В НАЧАЛОТО НА ВЕГЕТАЦИЯ; ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЕТАНОЛ НЕПОЛИВНИ: 5900 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8400 Р/ДКА
PR34Y02 560 КЪСЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛАЖ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НЕПОЛИВНИ: 5600 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 8200 Р/ДКА
P1114 590 КЪСЕН ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ЗАСУШАВАНЕ; С ОТЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ НА ЗЪРНО ПРИ ОПТИМАЛНИ И СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ; ПОДХОДЯЩ И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ И СИЛАЖ НЕПОЛИВНИ: 5600 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7800 Р/ДКА
P1535 660 КЪСЕН STAY-GREEN ТИП; ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ, СИЛАЖ И МАКСИМАЛЕН ДОБИВ НА ЗЪРНО ПРИ ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ НЕПОЛИВНИ: 5500 Р/ДКА ПОЛИВНИ:7800 Р/ДКА
R1921 710 КЪСЕН ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИТЕ БОЛЕСТИ; ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ, СИЛАЖ И МАКСИМАЛЕН ДОБИВ НА ЗЪРНО ПРИ ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ НЕПОЛИВНИ: 5400 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7700 Р/ДКА
ВАЖНО! При отглеждане на царевични хибриди на Пионер за силаж посевната норма да се завиши с 15%.
ХИБРИД ФАО РАНOЗРЕЛOСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА
ГЪСТОТА
DKC 3623 280 РАНЕН БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ; ОТЛИЧНО ВЛАГООТДАВАНЕ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500-8500 Р/ДКА
DKC 3939 НОВ 300 РАНЕН ТОЛЕРАНТЕН НА СУША И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ; ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО; ОТЛИЧНА ПРИСПОСОБИМОСТ КЪМ ПОЧВИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 3511 310 РАНЕН ТОЛЕРАНТЕН НА СУША; ОТЛИЧНА ПРИСПОСОБИМОСТ КЪМ ПОЧВИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ; БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ НЕПОЛИВНИ: 6500-7500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500-8500 Р/ДКА
DKC 4014 HD 310 РАНЕН ВИСОКА АБСОЛЮТНА МАСА НА ЗЪРНОТО; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500-8500 Р/ДКА
DKC 4025 HD 330 РАНЕН ХИБРИД ОТ ИНТЕНЗИВЕН ТИП; ОТЛИЧНА РЕАКЦИЯ НА СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ; ВИСОК ГЕНЕТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4608 HD 350 РАНЕН БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ; ОТЛИЧНА РЕАКЦИЯ НА СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ; ИЗРАЗЕН STAY GREEN ЕФЕКТ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500-8500 Р/ДКА
DKC 4490 360 СРЕДНО РАНЕН МОЩНА КОРЕНОВА СИСТЕМА; ТОЛЕРАНТЕН НА СУША И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 6800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4351 НОВ 360 370 СРЕДНО РАНЕН ХИБРИД ОТ ИНТЕНЗИВЕН ТИП; БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ И БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 6800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4541 НОВ СРЕДНО РАНЕН БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ И РАНЕН ЦЪФТЕЖ; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ СТРЕС ОТ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 6800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4590 HD 370 СРЕДНО РАНЕН РЕАГИРА БЛАГОПРИЯТНО НА ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ; ПОТЕНЦИАЛ ЗА МНОГО ВИСОКИ ДОБИВИ НЕПОЛИВНИ: 6500-7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4964 390 СРЕДНО РАНЕН МОЩНА КОРЕНОВА СИСТЕМА; ЕЛАСТИЧНО И ТЪНКО СТЪБЛО; СУХОУСТОЙЧИВ; РЕКОРДНИ ДОБИВИ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 6800 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4795 400 СРЕДНО КЪСЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НЕПОЛИВНИ: 6500 -7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 4717 410 СРЕДНО КЪСЕН ПО-РАНЕН ЦЪФТЕЖ В СВОЯТА ГРУПА; ДОБРА ПРИСПОСОБИМОСТ; ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC 5007 430 СРЕДНО КЪСЕН МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА СУША И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ; РЕКОРДНИ ДОБИВИ НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 Р ДКА ПОЛИВНИ: 7500- 8500 Р ДКА
DKC  5031 430 СРЕДНО КЪСЕН ТОЛЕРАНТЕН НА СТРЕС ОТ ЗАСУШАВАНЕ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ПРИ СЛАБО И ВИСОКО ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 РД «А ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА,
DKC  5141 НОВ 470 СРЕДНО КЪСЕН ВИСОКОДОБИВЕН, ИНТЕНЗИВЕН ТИП ХИБРИД С ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО НЕПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7500 - 8500 Р/ДКА
DKC  5222 HD 470 СРЕДНО КЪСЕН ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЗАСУШАВАНЕ; ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 8000 Р/ДКА
DKC  5276 HD 470 СРЕДНО КЪСЕН ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ВОДЕН СТРЕС; БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ ПРИ ЗРЯЛОСТ; ВИСОКИ ДОБИВИ НЕПОЛИВНИ: 6000 - 6500 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6800 - 8000 Р/ДКА
DKC 5542 530 КЪСЕН ХИБРИД СЪС СИЛНО РАЗВИТ ХАБИТУС И ГОЛЕМИ ЦИЛИНДРИЧНИ КОЧАНИ; ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛАЖ И БИОГАЗ НЕПОЛИВНИ: 5500 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6800 - 8000 Р/ДКА
DKC 5632 570 КЪСЕН ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ И ЗАСУШАВАНЕ; МНОГО БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ НЕПОЛИВНИ: 5500-6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6800 - 8000 Р/ДКА
ХИБРИД ФАО РАНOЗРЕЛOСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА
ГЪСТОТА
KWS 2370 260 РАНЕН ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЗАСУШЛИВИ ПОЧВИ; С ИЗТЕГЛЕН ПЕРИОД НА ЦЪФТЕЖ ЗА ЗЪРНО: 6700-7200 Р/ДКА
КАРНЕВАЛИС XXL 280 РАНЕН ОТЛИЧНА ПОНОСИМОСТ КЪМ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ; УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ; ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА ЗА ЗЪРНО: 6700-7200 Р/ДКА
КАМЕЛИАС
XXL
320 СРЕДНО РАНЕН БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ; ПОДХОДЯЩ ЗА СИЛАЖ И ВТОРА КУЛТУРА ЗА ЗЪРНО: 6700-7000 Р/ДКА
ЗА СИЛАЖ: 8500-9000 Р/ДКА
СОЛФЕРИНО НОВ 330 СРЕДНО РАНЕН МОЩЕН И ПО-БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ; МОЩНА КОРЕНОВА СИСТЕМА, ПОДХОДЯЩА ЗА БЕДНИ ПОЧВИ; УСТОЙЧИВА НА СТРЕС МЕТЛИЦА ОТ ВИСОКИ ЛЕТНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ЗЪРНО: 6500-7000 Р/ДКА
KWS 9361 XXL 340 СРЕДНО РАНЕН СБИТ МНОГОРЕДОВ КОЧАН; ПЪЛНО ОЗЪРНЯВАНЕ; ВИСОК И СИГУРЕН ДОБИВ ЗА ЗЪРНО: 6300-6800 Р/ДКА
КИНЕМАС 350 СРЕДНО РАНЕН ВИСОКА ПЛАСТИЧНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА; СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВИТЕ ЗА ЗЪРНО: 6500-7000 Р/ДКА
КАМПАРИС 370 СРЕДНО РАНЕН УСТОЙЧИВА ГЕНЕТИКА ЗА СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ; ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД ПОЧВИ; ДЪЛЪГ КОЧАН С ТЕЖКО ЗЪРНО ЗА ЗЪРНО: 6500-7000 Р/ДКА
KWS 2376 XXL 370 СРЕДНО РАНЕН ПРЕПОРЪЧВАН ЗА ПО-ЛЕКИ ИЛИ ПЕСЪЧЛИВИ ПОЧВИ; ГЕНЕТИКА ЗА ПОВИШЕН КЛИМАТИЧЕН СТРЕС; ТОЛЕРАНТЕН НА СУША ЗА ЗЪРНО: 6500-7000 Р/ДКА
КОРНЕЛИУС 380 СРЕДНО РАНЕН МНОГО ВИСОКИ ДОБИВИ ПРИ ЕКСТЕНЗИВНА АГРОТЕХНИКА; ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТЕИН В ЗЪРНОТО; ПОДХОДЯЩ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОЧВИ ЗА ЗЪРНО: 6300-6800 Р/ДКА
КАСИУС XXL 390 СРЕДНО РАНЕН ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СКОРБЯЛА; ОТЛИЧНА АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ЗЪРНО: 6300-6800 Р/ДКА
КАРМАС XXL 400 СРЕДНО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ПО-ТЕЖКИ И ПО-СТУДЕНИ ПОЧВИ; СИЛНО ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ОСНОВНИТЕ БОЛЕСТИ ЗА ЗЪРНО: 6000-6500 Р/ДКА
KWS 2482 410 СРЕДНО РАНЕН НОВА ГЕНЕРАЦИЯ ХИБРИД С ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА В ПОЧВАТА; ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСТОЙЧИВ С БЪРЗО И ХОМОГЕННО РАЗВИТИЕ ЗА ЗЪРНО: 6300-6800 Р/ДКА
КУРСУС 410 СРЕДНО РАНЕН МОЩЕН СТАРТ НА РАЗВИТИЕ; ПЛЪТЕН ГЪВКАВ КОЧАН; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗЪРНО: 6300-6700 Р/ДКА
АМАНДА 420 СРЕДНО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА РАН НА И КЪСНА СЕИТБА; ЗА ЗЪРНО И РАНЕН СИЛАЖ; ВИСОКА И СТАБИЛНА ДОХОДНОСТ ЗА ЗЪРНО: 6300-6700 Р/ДКА ЗА СИЛАЖ: 8000-8500 Р/ДКА
БАЛАСКО 430 СРЕДНО РАНЕН СТАБИЛЕН И СИГУРЕН С ЛЕК STAY- GREEN ЕФЕКТ; ОТЛИЧНА ПРИСПОСОБИМОСТ КЪМ РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ; ПОДХОДЯЩ ЗА ЗЪРНО, СИЛАЖ И БИОГАЗ ЗА ЗЪРНО: 6300-6500 Р/ДКА ЗА СИЛАЖ: 8000-8500 Р/ДКА
KWS 3381 XXL 440 СРЕДНО КЪСЕН ГЪВКАВОСТ НА ТЕЖКИ И ЛЕКИ ПОЧВИ; БЪРЗО И ЕДНОВРЕМЕННО НАЧАЛНО РАЗВИТИЕ; СТАБИЛНИ ДОБИВИ ЗА ЗЪРНО: 6000-6500 Р/ДКА
КОНФИТЕС 450 СРЕДНО КЪСЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ПО-СТУДЕНИ И ТЕЖКИ ПОЧВИ; ТЕЖКО ЗЪРНО С ВИСОКА ХЕКТОЛИТРОВА МАСА ЗА ЗЪРНО: 6300-6700 Р/ДКА
КАЛИМНОС 500 КЪСЕН ВИСОК ХИБРИД, ПОДХОДЯЩ ЗА ЗЪРНО, СИЛАЖ И БИОГАЗ; СИЛЕН STAY- GREEN ЕФЕКТ ЗА ЗЪРНО: 5500-5800 Р/ДКА ЗА СИЛАЖ: 7500-8000 Р/ДКА
МИКАДО 600 КЪСЕН ХИБРИД ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА УПОТРЕБА С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТЕИН; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ОСНОВНИТЕ БОЛЕСТИ ЗА ЗЪРНО: 5300-5800 Р/ДКА ЗА СИЛАЖ: 7500-8000 Р/ДКА
 
ХИБРИД ФАО РАНОЗРЕЛОСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПОРЪЧИТЕЛ- ГЪСТОТА
ЕС КОКПИТ 250 РАНЕН ХАРАКТЕРИСТИКА №1 ХИБРИД ПО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГА; МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА КАТО ВТОРА КУЛТУРА; ЗА ЗЪРНО И СИЛАЖ 7 000 Р/ДКА
ЕС ГАЛЕРИ 330 СРЕДНО РАНЕН ОТЛИЧЕН ХИБРИД, КОМБИНАЦИЯ ОТ ДВЕ СУХОУСТОЙЧИВИ ТЕХНОЛОГИИ; ЗА ЗЪРНО 7 000 Р/ДКА
ЕС ФЛАТО 350 СРЕДНО РАНЕН ПРОДУКТОВ ЛИДЕР! ВИСОК ДОБИВ НА ЗЪРНО И СТАБИЛНО ПОВЕДЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ УСЛОВИЯТА; ЗА ЗЪРНО 6 500 Р/ДКА
ЕС МЕТОД 380 СРЕДНО РАНЕН СТАБИЛЕН ХИБРИД, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПОТЕНЦИАЛА НА ПОЛЕТО; ПОДХОДЯЩ ЗА ВСИЧКИ РЕГИОНИ; ЗА ЗЪРНО 6 500 Р/ДКА
ЕС СЕНЗОР 400 СРЕДНО РАНЕН ПРОДУКТОВ ЛИДЕР! ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЗЪРНО ПРИ СУХИ И НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ; ЗА ЗЪРНО 6 500 Р/ДКА
ЕС ЧОРТЕС 420 СРЕДНО РАНЕН БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ И СТАБИЛЕН ДОБИВ, НЕЗАВИСИМО ОТ УСЛОВИЯТА; ЗА ЗЪРНО 6 500 Р/ДКА
ЕС БЛАЗОН ДУО 450 СРЕДНО КЪСЕН УСТОЙЧИВ НА ХЕРБИЦИДА ФОКУС УЛТРА (ЦИКЛОКСИДИМ) - РЕШАВА ПРОБЛЕМА С ВСИЧКИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ; ЗА ЗЪРНО 6 500 Р/ДКА
ЕСС ФЕРИЯ 550 КЪСЕН ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СКОРБЯЛА И ОТЛИЧНА СМИЛАЕМОСТ НА СИЛАЖА; ЗА СИЛАЖ И БИОГАЗ 8 000 Р/ДКА

През търговския сезон 2016 г. Еуропис Семена предлага парични отстъпки за закупуес-е хибриди царевица TROPICAL DENT®. Повече информация за кампанията може да получи от регионалните представители на ACM и Еуралис

ХИБРИД ФАО РАНОЗРЕЛОСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА
СИ АМБИШЪС 150 РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА И ЗА ВТОРА КУЛТУРА; КОНСКИ ЗЪБ, АДАПТИВЕН НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА
ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА
НК олимпик 230 РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ НИСКА ВЪЗДУШНА ВЛАГА НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА
ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА
СИ АРИОЗО 240 РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА И ЗА ВТОРА КУЛТУРА; ТИП КОНСКИ ЗЪБ, АДАПТИВЕН НЕПОЛИВНИ: 5800-6000 Р/ДКА
ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА
НК КАНЗАС 280 РАНЕН ВИСОКОДОБИВЕН, АДАПТИВЕН КЪМ РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА
ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА
НК ЛУЦИУС 330 СРЕДНО РАНЕН ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ; БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА
ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА
НК КОБАЛТ 340 СРЕДНО РАНЕН ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ; ГОЛЯМА ПЛАСТИЧНОСТ; БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ НЕПОЛИВНИ: 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДК4
СИ УЛИСЕС 350 СРЕДНО РАНЕН ТИП КОНСКИ ЗЪБ, С ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ; ТОЛЕРАНТЕН КЪМ СТРЕС НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА
СИ ИРИДИУМ 360 СРЕДНО РАНЕН ТИП КОНСКИ ЗЪБ, С ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА
НК ТЕРМО 370 СРЕДНО РАНЕН * ВИСОКА ПЛАСТИЧНОСТ; СТАБИЛЕН ДОБИВ ПРИ РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НЕПОЛИВНИ: 5800 -6300 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 7000 - 7800 Р/ДКА
СИ ОКТАВИУС 380 СРЕДНО РАНЕН ВИСОК ДОБИВ ПРИ ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ; БЪРЗО ВЛАГООТДАВАНЕ НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6000 Р/ДКА ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА
НК КОЛУМБИЯ 440 СРЕДНО КЪСЕН ОТЛИЧНА ПЛАСТИЧНОСТ; СУХОУСТОЙЧИВОСТ; ВИСОК ДОБИВ ПРИ ЕКСТЕНЗИВНО И ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НЕПОЛИВНИ: 5500-5800 Р/ДКА
ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА
НК ПАКО 490 СРЕДНО КЪСЕН ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ НА СТРЕС; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ И ДОБРА РЕАКЦИЯ НА БОГАТИ ПОЧВИ И ТОРЕНЕ НЕПОЛИВНИ: 5500-5800 Р/ДКА
ПОЛИВНИ: 6500 - 7000 Р/ДКА
СИ СЕНКО 500 КЪСЕН ВИСОК ДОБИВ ПРИ ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НЕПОЛИВНИ: 5500 - 5800 Р/ДКА  ПОЛИВНИ: 6500-7000 Р/ДКА 
СИ ЗОАН 630 КЪСЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ПО-РАННА СЕИТБА; ЗА ИНТЕНЗИВНО И ПОЛИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ЗЪРНО И СИЛАЖ НЕПОЛИВНИ: 5800-6300 Р/ДКА  ПОЛИВНИ: 7000-7500 Р/ДКА 
СИ ЖУЛИЕН 650 КЪСЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО И ПОЛИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА ЗЪРНО НЕПОЛИВНИ: 5800 - 6300 Р/ДКА  ПОЛИВНИ: 7000 - 7500 Р/ДКА 
ХИБРИД ФАО РАНOЗРЕЛOСТ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА
ГЪСТОТА
ISBERI CS 230 РАНЕН МНОГО РАНЕН ЦЪФТЕЖ И КЪС ЦИКЪЛ НА ВЕГЕТАЦИЯ, ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА; УСТОЙЧИВ ПРИ СТРЕС И НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ; МНОГО ДОБЪР НАЧАЛЕН СТАРТ; ДОБЪР ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗЪРНО НЕПОЛИВНИ: 7 500-8 000 р/дка ПОЛИВНИ: 9 000 -10 000 р/дка
TROIZI CS 230 РАНЕН СТАБИЛЕН ДОБИВ; МНОГО ДОБЪР STAY-GREEN ЕФЕКТ; ОТЛИЧЕН ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ; ВИСОКО ЕНЕРГИЕН СИЛАЖ, БОГАТ НА СКОРБЯЛА С БАВНО РАЗГРАЖДАНЕ НЕПОЛИВНИ: 7 500 - 8 000 р/ла ПОЛИВНИ 9 000-10 000 р/дка
CLARITI CS 310 СРЕДНО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРИ БЕДНИ ПОЧВИ; СТАБИЛЕН И НАДЕЖДЕН; УСТОЙЧИВ НА БОЛЕСТИ И СТАРЕЕНЕ НА СТЪБЛОТО; БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА В КРАЯ НА ВЕГЕТАЦИЯТА НЕПОЛИВНИ: 6 800 - 7 000 р/дка ПОЛИВНИ: 7 500 - 7 800 р/дка
ARKADI CS 330 СРЕДНО РАНЕН ПЛАСТИЧЕН ХИБРИД, ДОБРО СЪОТНОШЕНИЕ ДОБИВ-РАНОЗРЕЛОСТ; ОТЛИЧЕН ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ; МНОГО ДОБЪР STAY-GREEN ЕФЕКТ; ВИСОКОЕНЕРГИЕН ФУРАЖ, БОГАТ НА СКОРБЯЛА НЕПОЛИВНИ 6 800 - 7 000 р/дка ПОЛИВНИ 7 500-7 800 р/дка
TESSALI CS 330 СРЕДНО РАНЕН СТАБИЛЕН ДОБИВ В УСЛОВИЯ НАХИДРОСТРЕС; НИСКИ РАСТЕНИЯ, ЛЕСНИ ЗА РЕКОЛТИРАНЕ; БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГА; РЕГУЛЯРЕН ХИБРИД НЕПОЛИВНИ 6 800 - 7 000 р/ла ПОЛИВНИ 7 500-7 800 р/ла
KAMPONI CS 340 СРЕДНО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ; ЗДРАВО СТЪБЛО; ОТЛИЧЕН НАЧАЛЕН СТАРТ; ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ РАЗЛИЧНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ; НАЙ-УСПЕШНИЯ ОТ ХИБРИДИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА НОВА СЕЛЕКЦИЯ ПРЕЗ 2015 Г. НЕПОЛИВНИ 6 500 - 6 800 р/ла ПОЛИВНИ 7 200-7 500 р/дка
TRILOGI CS 350 СРЕДНО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК; БЪРЗО РАЗГРАЖДАНЕ НА СКОРБЯЛАТА; ОТЛИЧЕН НАЧАЛЕН СТАРТ; ГОЛЯМ,ДОБРЕ ОЗЪРНЕН КОЧАН С ВИСОКА АБСОЛЮТНА МАСА НА 1000 СЕМЕНА НЕПОЛИВНИ: 6 500 - 6 800 р/дка ПОЛИВНИ: 7 200-7 500 р/дка
PORTILE CS 350 СРЕДНО РАНЕН СТАБИЛЕН ХИБРИД С ВИСОКА ТОЛЕРАНТНОСТ ПРИ ХИДРОСТРЕС; ГОЛЯМ КОЧАН С ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА; ДОБЪР STAY-GREEN ЕФЕКТ; БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГА В КРАЯ НА ЦИКЪЛА СИ НЕПОЛИВНИ: 6 500 - 6 800 р/дка ПОЛИВНИ: 7 200-7 500 р/дка
LOUBAZI CS 350 СРЕДНО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ; СТАБИЛЕН ДОБИВ, СЪЧЕТАН С БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА; ОТЛИЧЕН STAY-GREEN ЕФЕКТ; ДОБРО ФИТОСАНИТАРНО СЪСТОЯНИЕ ДО КРАЯ НА ЦИКЪЛА НЕПОЛИВНИ: 6 500 - 6 800 р/дка ПОЛИВНИ: 7 200-7 500 р/дка
PARDI CS 370 СРЕДНО РАНЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И НА БЕДНИ ПОЧВИ; ТОЛЕРАНТЕН НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРНИ АМПЛИТУДИ; ПОДХОДЯЩ И ЗА ПО-РАННА СЕИТБА; ДОБЪР НАЧАЛЕН СТАРТ НЕПОЛИВНИ: 6 300 - б 700 р/дка ПОЛИВНИ: 7 000-7 500 р/дка
REALLI CS 380 СРЕДНО РАНЕН АДАПТИВЕН КЪМ РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ; ОТЛИЧЕН ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ; СТАБИЛЕН ХИБРИД С ПОСТОЯНЕН ДОБИВ; ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ РАИОНИ НА СТРАНАТА НЕПОЛИВНИ: 6 300 - 6 700 р/дка ПОЛИВНИ: 7 000 - 7 500 р/дка
LABELI CS 410 СРЕДНО КЪСЕН НАДЕЖДЕН И СТАБИЛЕН ХИБРИД; ДОБЪР НАЧАЛЕН СТАРТ; ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЦИКЪЛ; ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗЪРНО НЕПОЛИВНИ: б 000 - 6 300 р/дка ПОЛИВНИ: б 800 - 7 000 р/дка
PINCKI CS 410 СРЕДНО КЪСЕН РАНЕН ЦЪФТЕЖ ЗА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИ УСЛОВИЯ НА ЗАСУШАВАНЕ; ЗДРАВО И ДЕБЕЛО СТЪБЛО С ИЗПРАВЕНИ ЛИСТА; ДОБРЕ РАЗВИТА, МОЩНА КОРЕНОВА СИСТЕМА НЕПОЛИВНИ: б 000 - б 300 р/дка ПОЛИВНИ: б 800 - 7 000 р/дка
BETOVI CS 430 СРЕДНО КЪСЕН РАНЕН ЦЪФТЕЖ; ВИСОКОДОБИВЕН С РАННО РАЗВИТИЕ; ИЗРАВНЕН ПОСЕВ; БОГАТ НА ФИБРИ И СКОРБЯЛА СИЛАЖ НЕПОЛИВНИ: б 000 - б 500 р/дка ПОЛИВНИ: б 500 - 7 000 р/дка
VALVERDI CS 450 СРЕДНО КЪСЕН ОТЛИЧЕН НАЧАЛЕН СТАРТ И ДРУЖНО ПОНИКВАНЕ; ЗДРАВО СТЪБЛО, УСТОЙЧИВО НА ПОЛЯГАНЕ; РАНЕН ЦЪФТЕЖ; ДОБЪР STAY-GREEN ЕФЕКТ НЕПОЛИВНИ: б 300 - 6 800 р/дка ПОЛИВНИ: 6 800-7 000 Щдка
SISTEM DUO CS силажна царевица 460 СРЕДНО КЪСЕН СЪЧЕТАНИЕ ОТ ДВА ХИБРИДА ЗА ПО-ДОБРА ХРАНОСМИЛАЕМОСТ И ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ В МЛЕКОПРОИЗВОДСТВОТО; ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ, ГЕНЕТИЧЕСКИ ГАРАНТИРАЩ НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛИГНИНИ, ВИСОКА МАСА НА СУХО ВЕЩЕСТВО И ДОБРЕ СМИЛАЕМИ ФИБРИ; ОГРАНИЧАВА РИСКА ОТ АЦИДОЗА НЕПОЛИВНИ: 6 000 - б 500 р/дка (по схема) ПОЛИВНИ: 7 200-7 800 р/дка (по схема)

С посещаването на този сайт приемате използването на "бисквитки", за да ви предложим най-добрите възможни услуги.