Листни торове на „ИНТЕРМАГ" ООД, Полша

Наименование Състав [масови %] Описание

I. ТОРОВЕ ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ СЪС СТИМУЛИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

TYTANIT 5% MgO; 10%SO3 8,5 г Ti в 1 л тор Течен тор с стимулиращ ефект за земеделието, градинарството и овощарството. Активизира метаболитните процеси, повишава добивите и подобрява качеството

II. ТЕЧНИ, КОНЦЕНТРИРАНИ, МНОГОСЪСТАВНИ ТОРОВЕ ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Плод-вит ЖИТА 15% N; 2% MgO; 4,5% SO3; 0,9% Cu; 0,8% Fe; 1,1 % Mn; 0,005% Мо; 1,0% Zn + титан + аминокиселини + витамини Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Тор за зимните и пролетните житни култури и плантации за семенни треви. Антистресово действие.
Плод-вит МАСЛОДАЙНИ 15% N; 2,5% MgO; 2,5% SO3; 0,5% В; 0,1 % Cu; 0,5% Fe; 0,5% Mn; 0,005% Мо; 0,5% Zn + титан + аминокиселини + витамини Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Тор за маслодайна рапица, бял синап и слънчоглед. Антистресово действие.
Плод-вит КАРТОФИ 15% N; 2,5% MgO; 2,5% SO3; 0,4% В; 0,2% Cu; 0,3% Fe; 0,6% Mn; 0,005% Мо; 0,65% Zn + титан + аминокиселини + витамини Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Тор за всички сортове картофи. Антистресово действие.
Плод-вит ЦВЕКЛО 15% N; 2% MgO; 3% Na20; 1,8% SO3; 0,5% В; 0,2% Cu; 0,2% Fe; 0,65% Mn; 0,005% Мо; 0,5% Zn + титан + аминокиселини + витамини Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Тор за захарно и фуражно цвекло. Съдържа и натрий. Антистресово действие.
Плод-вит ЦАРЕВИЦА 15% N; 2% MgO; 4,2% SO3; 0,4% В; 0,6% Cu; 0,7% Fe; 0,7% Mn; 0,005% Мо; 1,1 % Zn + титан + аминокиселини + витамини Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Тор за всички сортове царевица отглеждани за зърно и силаж. Антистресово действие.
Плод-вит БОБОВИ 15% N; 2% MgO; 1%SO3; 0,5% В; 0,002% Со; 0,2% Cu; 0,3% Fe; 0,4% Mn; 0,003% Мо; 0,3% Zn + титан + аминокиселини + витамини Со, Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Тор за едросеменни бобови растения отглеждани за семена и фураж, както и за дребносеменни бобови растения - особено при културите предназначени за семена. Антистресово действие.
Плод-вит СОЯ 15% N; 2% MgO; 1,6%SO3; 0,5% В; 0,03% Со; 0,2% Cu; 0,3% Fe; 0,4% Mn; 0,006% Мо; 0,3% Zn + титан + аминокиселини + витамини Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Тор за соя. Антистресово действие.
Плод-вит ПАСИЩА 15% N; 2% MgO; 1%SO3; 0,15% В; 0,3% Cu; 0,5% Fe; 0,5% Mn; 0,005% Мо; 0,5% Zn + титан Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Тор предназначен за ливади и пасища. Съдържа подходящо избрани макро- и микроелементи включително и йод - съставка необходима за животните. Подобрява качеството на вкуса и фуража.

III. ТЕЧНИ, КОНЦЕНТРИРАНИ, ЕДНО- И ДВОСЪСТАВНИ ТОРОВЕ ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ

Плод-вит НИТРОМАГ 27,5% N (370 г N в 1 л тор); 3% MgO; 0,025% В; 0,22% Cu; 0,03% Fe; 0,8% Mn; 0,004% Мо; 0,02% Zn Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Универсален тор с високо съдържание на лесно усвояван азот, магнезий и микроелементи
Плод-вит ФОСФОР 35% Р2О5 (500 г Р2О5 в 1 л тор) 5% N (70 г N в 1 л тор) Универсален тор с високо съдържание на лесно усвояван фосфор.
Плод-вит КАЛИЙ 22% ЮО (300 г К2О в 1 л тор) 3% N (41 г N в 1 л тор) Универсален тор с високо съдържание на лесно усвояван калий
Плод-вит РК 10:18 10% Р2О5 (140 г Р2О5 в 1 л тор) 18% К2О (250 г К2О в 1 л тор) Универсален тор с високо съдържание на лесно усвояван фосфор и калий
Плод-вит ФОСКАЛВИТ 25% Р2О5 (330 г РгОз в 1 л тор) 8% СаО (110 г СаО в 1 л тор) 3% N (40 г N в 1 л тор) Листен супсензивен тор, напълно разтворим във вода, с високо съдържание на фосфор и калций, намира приложение предимно в градинарски и зеленчукови култури. Подобрява качеството на плодовете и зеленчуците и тяхните качества за съхранение.

Плод-вит
КАЛЦИИ

17% СаО (260 г СаО в 1 л тор) 10% N; 0,05% В; 0,02% Cu; 0,001% Мо; 0,02% Zn Универсален тор с високо съдържание на лесно усвояван калций и микроелементи, особено за овощни градини. Увеличава издържливостта на растителните тъкани както и ефикасно увеличава концентрацията на калций в плодовете и зеленчуците, подобрява тяхното качество и трайност
Плод-вит СЯРА 85%SO3 (1130 гSO3 в1лтор) 40 g Mg (66 g MgO в 1 тор) Суспензивен тор с високо съдържание на сяра и магнезий

IV. ТЕЧНИ ТОРОВЕ ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ СЪ ЗАЩИТНО-ПОДХРАНВАЩТО ДЕЙСТВИЕ

Алкалин РК 10:20 10% Р2О5 (150 г Р2О5 в 1 л тор) 20% К2О (300 г К2О в 1 л тор) Силно алкален тор. Р205:1<20 = 10:20, рН>11,3 Осигурява на растенията оптимални дози на фосфор и калий в поредните фази на тяхното развитие. Високото pH на тора активизира фактори за устойчивостта на растенията.
Алкалин РК 5:25 5,3% Р2О5 (80 г Р2О5 в 1 л тор) 26,5% К2О (400 г К2О в 1 л тор) Силно алкален тор. Р20520 ~ 5:25, рН>12 Осигурява на растенията оптимални дози на фосфор и калий в поредните фази на тяхното развитие. Високото pH на тора активизира фактори за устойчивостта на растенията.
Алкалин K+Si 25% К2О (360 г К2О в 1 л тор) 3% N (43 г N в 1 л тор) 1,1% SiOs (IS г SiО2 в 1 л тор) Силно алкален калиев тор със силиций, рН>13,5 Подобрява състоянието на подхранване на растенията с калий. Високото pH на тора както и съдържание на силиций активизират устойчивите съставки на растенията.
Алкалин KB+Si 18% К2О (250 г К2О в 1 л тор) 3% N (40 г N в 1 л тор) 5% В (70 г В в 1 л тор) 1 % Si02 (14 г SiО2 в 1 л тор) Силно алкален калиев тор със бор и силиций, рН>13,5 Подобрява състоянието на подхранване на растенията с калий и бор. Високото pH на тора както и съдържание на силиций активизират устойчивите съставки на растенията.

V. КРИСТАЛНИ, ХЕЛАТНИ, ЕДНОСЪСТАВНИ ТОРОВЕ

Хелат Fе 9 9% Fe DTPA (90 г Fe в 1 кг тор) Тор с високо съдържание на хелатирано железо за фертигация
Хелат Fe 13 13% Fe EDTA (130 г Fe в 1 кг тор) Тор с високо съдържание на хелатирано железо за листно подхранване и фертигация
Хелат Mn 13 13% Mn EDTA (130 г Mn в 1 кг тор) Тор с високо съдържание на хелатиран манган за листно подхранване и фертигация
Хелат Zn 14 14% Zn EDTA (140 г Zn в 1 кг тор) Тор с високо съдържание на хелатиран цинк за листно подхранване и фертигация
Хелат Cu 14 14% Cu EDTA (140 г Cu в 1 кг тор) Тор с високо съдържание на хелатирана мед за листно подхранване и фертигация
Хелат Cu 15 15% Cu EDTA (150 г Cu в 1 кг тор) Тор с високо съдържание на хелатирана мед за листно подхранване и фертигация
Хелат Са 10 10% Cu EDTA (100 г Cu в 1 кг тор) Тор с високо съдържание на хелатиран калций за листно подхранване и фертигация
Хелат Mg 6 6% Mg EDTA (60 г Мд в 1 кг тор) Тор с високо съдържание на хелатиран магний за листно подхранване и фертигация

VIII. ДОСЕМЕНЕН СУСПЕНЗИВЕН ТОР

Примус ЕС 0,2% В; 0,2% Cu; 0,9% Fe; 0,3% Mn; 0,06% Мо; 0,4% Zn + други микроелементи Досеменен, суспензивен минерален тор с оцветяващи свойства на третираното зърно.

IX. ПРЕПАРАТИ

ПРО-АКВА Препарат за подобряване на физичните и химичните параметри на вода използвана за листно подхранване. Също така променя pH води за пръскание.
ФАСТЕР аджувант Препарат подобряващ свойствата на работната течност използвана за извънкоренното дохранване и защита на растенията. Улеснява правилното нанасяне, покриване и задържане на слоя на полезната течност върху растенията.

X. КРИСТАЛНИ ТОРОВЕ NPK С МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ И ФЕРТИГАЦИЯ

Плод-вит NITRO 31-12-10 31% N; 12% Р2О5; 10% КгО; 0,1% MgO; 2,1% SOs; 0,030% В; 0,001 % Со; 0,030% Cu; 0,150% Fe; 0,070% Mn; 0,002% Мо; 0,001% Ti; 0,070% Zn + аминокиселини + витамини Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Универсален тор NPK с високо съдържание на азот, допълнен микроелементи
Плод-вит PHOSPHO 11-53-5 11 % N; 53% Р2О5; 5% К2О; 0,1 % MgO; 0,8% SO2; 0,030% В; 0,001 % Со; 0,030% Cu; 0,150% Fe; 0,070% Mn; 0,002% Мо; 0,001% Ti; 0,070% Zn + аминокиселини + витамини Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Универсален тор с високо съдържание на фосфор, допълнен микроелементи
Плод-вит KALI 11-12-38 11 % N; 12% Р2О5; 38% КгО; 0,1 % MgO; 1,1% SO2; 0,030% В; 0,001 % Со; 0,030% Cu; 0,150% Fe; 0,070% Mn; 0,002% Мо; 0,001% Ti; 0,070% Zn + аминокиселини + витамини Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Универсален тор NPK с високо съдържание на калий, допълнен микроелементи
Плод-вит OPTY 20-20-20 20% N; 20% Р2О5; 20% КгО; 0,1 % MgO; 1,1% SO2; 0,030% В; 0,001 % Со; 0,030% Cu; 0,150% Fe; 0,070% Mn; 0,002% Мо; 0,001% Ti; 0,070% Zn + аминокиселини + витамини Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Универсален тор с балансирано съдържание на азот, фосфор и калий, допълнен микроелементи

XII. ТЕЧНИ МИКРОЕЛЕМЕНТНИ УНИВЕРЗАЛНИ ТОРОВЕ ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ

Плод-вит БОР 11% В (150 г В в 1 лтор) Тор с високо съдържание на лесно усвояван бор, особено за рапица, слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, други растения нуждаещти се от бор и овощарството
Плод-вит МОЛИБДЕН 3% Мо (33 г Мо в 1 л тор) 4,6% N (50 г N в 1 л тор) Тор с високо съдържание на лесно усвояван молибден, особено за градинарство и зимни земеделски култури
Микровит 2 10% N; 3% Р2О5; 5% К2О; 0,01 % В; 0,01 % Cu; 0,04% Fe; 0,02% Mn; 0,001 % Мо; 0,02% Zn Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Многосъставен тор, съдържащ пълната гама от макро- и микроелементи. Благодарение на увеличеното съдържание на азот спрямо фосфор и калий бързо възбужда растежа на растенията, както също и улеснява тяхното възстановяване при добро снабдяване с всички необходими хранителни съставки. Особено препоръчван е в периодите на интензивен растеж. За листно подхранване и за фертигация.

XIII. КРИСТАЛНИ ТОРОВЕ NPK С МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ФЕРТИГАЦИЯ

Хидропон 1 9% N; 10% Р2О5; 36% К2О; 2% MgO; 6% SO3; 0,02% В; 0,01 % Cu; 0,15% Fe; 0,10% Mn; 0,003% Мо; 0,025% Zn Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Тор напълно разтворим във веща за фертигация в инертна основа, органична основа и в почвата. Торът съдържа увеличено съдържание на калий който е необходим в периода на цъфтежа и узряване както и в периода на слабо слънце.
Хидропон 2 5% N; 10% Р2О5; 34% К2О; 2% MgO; 6% SOs; 0,02% В; 0,01 % Cu; 0,15% Fe; 0,10% Mn; 0,003% Мо; 0,025% Zn Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Тор напълно разтворим във вода за фертигация в инертна основа, органична основа и в почвата.Торът се препоръчва в периода на прибиране на реколтата - гарантира по добро оцветяване и по добър вкус. Особено се препоръчва в районите където водата съдържа голяма концентрация на нитрати.
Хидропон 3 4% N; 40% Р2О5; 13% К2О; 2% MgO; 6% SO3; 0,02% В; 0,01 % Cu; 0,15% Fe; 0,10% Mn; 0,003% Мо; 0,025% Zn Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Тор напълно разтворим във вода за фертигация в инертна основа, органична основа и в почвата. Торът за използване през пролетта както и в началната фаза на растежа. Ликвидира недостига на фосфора в следствие на ниските темnератури и подобрява вкореняване на растенията
Хидропон 4 17% N; 17% Р2О5; 17% К2О; 2% MgO; 6% SO3; 0,02% В; 0,01 % Cu; 0,15% Fe; 0,10% Mn; 0,003% Мо; 0,025% Zn Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA Тор напълно разтворим във вода за фертигация в инертна основа, органична основа и в почвата. Торът е с увеличено съдържание на макроелементите за фертигация

XVI ТЕЧНИ, МНОГОСЪСТАВНИ ТОРОВЕ ЗА ПОЧВЕНО И ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ ЗА ГРАДИНАРСТВОТО

Флорамикс Домат 3,5% N; 4% Р2О5; 7,5% К2О;
0,01 % В; 0,02% Cu; 0,04% Fe; 0,02% Mn; 0,001 % Мо; 0,01 % Zn
Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA
Тор за почвено и листно подхранване на полски и парникови домати
Флорамикс Чушка 4% N; 5% Р2О5; 6% К2О; 0,5% MgO;
0,01 % В; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01 % Mn; 0,001 % Мо; 0,004% Zn
Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA
Тор за почвено и листно подхранване на полски и парникови чушки
Флорамикс Краставица 5,5% N; 5% Р2О5; 5% К2О; 0,5% MgO; 1,2% SO3;
0,03% В; 0,04% Cu; 0,1 % Fe; 0,03% Mn; 0,004% Мо; 0,03% Zn
Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA
Тор за почвено и листно подхранване на полски и парникови краставици
Флорамикс Ягода 3,5% N; 4% Р2О5; 7,5% К2О;
0,01 % В; 0,02% Cu; 0,04% Fe; 0,02% Mn; 0,001 % Мо; 0,01 % Zn
Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA
Тор за почвено и листно подхранване на ягодите

Свалете нашия каталог

Каталог

С посещаването на този сайт приемате използването на "бисквитки", за да ви предложим най-добрите възможни услуги.